Mestská polícia Levice

logo levice

Po dvoch mesiacoch prázdnin sa žiaci a študenti vracajú do škôl, čo spôsobuje nápor v cestnej premávke. Z toho dôvodu Mestská polícia Levice zvyšuje kontroly v okolí škôl a školských zariadení. V raňajších a poobedňajších  hodinách sa bude zameriavať hlavne na frekventované priechody pre chodcov, aby sa žiaci bezpečne dostali na druhú stranu cesty. Nie je v silách Mestskej polície, aby bolo kontrolované každé okolie škôl, preto pôsobí na žiakov aj preventívne. Pracovník preventívno – výchovnej činnosti bude aj v tomto školskom roku navštevovať školy a na hodinách dopravnej výchovy upozorňovať žiakov, ako sa majú správať na priechodoch pre chodcov, vozovke a chodníkoch. Na druhej strane Mestská polícia Levice chce upozorniť aj vodičov motorových vozidiel, aby boli ohľaduplní a tolerantní voči žiakom, nakoľko je v záujme všetkých, aby každé dieťa prišlo domov v poriadku.

 

 

Bc. Beáta Töröková, príslušník MsP Levice pre preventívno – výchovnú činnosť.

Podobné články

Šikanovanie novodobý problém.

Mestská polícia Levice v rámci boja proti kriminalite sa aj tento školský rok venuje preventívnym opatreniam a riešeniu problémov ohľadom  šikanovania a kyberšikanovania na základných a stredných školách. Cieľom

Čítať viac »

Detská policajná akadémia.

Mestská polícia Levice aj tento školský rok 2023/24 sa zúčastňuje projektu ,,Detská policajná akadémia,, , ktorého gestorom je Odbor komunikácie a prevencie Prezídia   Policajného zboru, so

Čítať viac »

Sviatok všetkých svätých

V súvislosti s blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých Mestská polícia v Leviciach upozorňuje návštevníkov cintorínov hlavne, vodičov motorových vozidiel, aby vo zvýšenej miere dávali pozor na ostatných

Čítať viac »