Úvod » Rajóny

Rajóny

Rajón č. 1 / Centrum /

IMG_5009
IMG_4992
rajon 1

Bc. Beáta Töröková

Bc. Anita Petráš

Ulice ohraničujúce pridelený rajón : Turecký rad, Okružná, A. Sládkoviča, Tyršova, Mlynská, Bernolákova,  29. augusta, P.O. Hviezdoslava, K. Kitenbergera, Holubyho, sv. Michala, Pionierska, Na bašte, Záhradná, I. Krasku, Ľ. Štúra, Vojenská, Kasárenská, Čsl. Armády, Rozmarínová, P. Jilemnického, M. R. Štefánika

Rajón č. 2 /Nová osada /

rajon 2

Roman Bielik

Václav Pavlík

Bc. Dean Bariš

Erik Malý

Ulice ohraničujúce pridelený rajón : Saratovská, Mochovská, Ludanská cesta, Červenej armády, Mlynská, Tyršova,A. Sládkoviča, Komenského, K. Marxa, B. S. Timravy, Požiarnická, T. Vansovej,                kpt. J. Nálepku, J. Kollára, J. Hollého, kpt. Jaroša, Slobody, Ľ. Ivana, Mudroňova, Mládežnícka, J. Kalinčiaka, Moyzesova, J. Švermu, A. Kmeťa, L. Exnára, Kuzmányho    

Rajón č. 3 / Cigánka, Káka/

IMG_5085
IMG_5077
Rajón č. 3

Bc. Miroslav Peťko

 Bc. Gabriel Kovančík

Foto 1 Andruška Zoltán

I am text block. Click edit button to change this text.

 Zoltán Andruška

Ulice ohraničujúce pridelený rajón : Bernolákova, 29. Augusta, F. Hečku, Ludanská cesta, Červenej armády, S. Chalupku, Hurbanova, Vojenská, J. Jesenského, J. Bottu, kpt. J. Nálepku, Pod amfiteátrom,  Obrancov mieru, Ružová, Lipová, Kvetná, Javorová, Agátová, Východná, Pod Urbanom, Vinohradnícka, Pivničná, Gaštanová, Orgovánová, Narcisová, Východná, Muškátová  

Rajón č. 4 /Vinohrady, Koháryho/

IMG_4946
IMG_4951
Rajón č. 4

Miroslav Kundaker

Boris Baláž

Ulice ohraničujúce pridelený rajón : F. Hečku, 29. augusta, SNP, P. O. Hviezdoslava, Turecký rad, Koháryho, Robotnícka, Podhradie, Vysoká, F. Engelsa, Bátovská cesta, Družstevnícka, Tatranská, Montua, 29. augusta, Brestová, Školská, Pri tehelni, Severná, Hlboká, Južná, Krátka, Palárikova, Kľačianska, Vinná, Bobulová, Hlinená, Muštová, Svätojánska, Tichá, Slnečnicová, Nová, Kusá Hora, J. Melichera, M. Monaca    

Rajón č. 5/Mestský majer, Ladislavov dvor/

DSC_2266
IMG_4966
rajon 5

 Michal Šovčík

Karol Kinčok

Ulice ohraničujúce pridelený rajón : Š. Majora, Železničná, Nádražný rad, Ľ. Štúra, Okružná, M. R. Štefánika, Turecký rad, Ľ. Podjavorinskej, Tekovská, Šafárikova, Palackého, Mierová, Jubilejná, A. Dvořáka, Tolstého, B. Smetanu, Dopravná, Vajanského, Pri Podlužianke    

Rajón č. 6 /Za Tabakovou/

DSC_2292 (543x820)
Foto 3 Lukáč Martin
rajon 6

Marko Krenčan

Martin Lukáč

DSC_2280 (543x820)
Foto 2 Lukáč Marcel

Mgr. Patrik Krenčan

Marcel Lukáč

Ulice ohraničujúce pridelený rajón : Nádražný rad, Železničná, Š. Majora, M. Kukučína, Kalnická cesta, Dostojevského, Sokolovská, J. Černáka, Tabaková, 28. októbra, Priateľstva, Partizánov, Hontianska, J. Dózsu, Jarná, mjr. Samojlenku, Hronská, 1. Mája, Jurská cesta    

Rajón č. 7 /Rybníky I, II/

IMG_5349
IMG_4984
rajon 7

Ján Fábry

PhDr. Branislav Kabát

Foto 6 Rieger Tomáš

I am text block. Click edit button to change this text.

Tomáš Rieger

Ulice ohraničujúce pridelený rajón : Nádražný rad, Ku Bratke, Saratovská, A. Sládkoviča, Ľ. Štúra, Na lúkach, Poľná,  kpt. J. Nálepku, Nábrežná, Z. Nejedlého, B. Nemcovej, Dopravná, Vajanského  

Rajón č. 8 /Rybníky III, V/

Matúš Nemec
Róbert Levák
Rajón č. 8

Matúš Nemec

Róbert Levák

Ulice ohraničujúce pridelený rajón : Ku Bratke, Saratovská, Mochovská, Perecká, Súkennícka, Konopná, Ľanová, Textilná, Pradiarska  

Rajón č. 9 /Mestské časti/

IMG_5036
DSC_2284 (543x820)
Mestské časti (700x465)

Bc. Arpád Polyák

Bc. Miroslav Masaryk

Zoznam mestských častí : Géňa, Kalinčiakovo, Malý Kiar, Čankov a Horša