Úvod » Rajóny

Rajóny

Rajón č. 1a / Centrum /

Bc. Anita Czíriová

Bc. Beata Töroková

Ulice ohraničujúce pridelený rajón : Tyršova, Mlynská, Kalvínske námestie, Holubyho, sv. Michala, Pionierska, Na bašte, Záhradná, I. Krasku, Ľ. Štúra, Čsl. Armády, Rozmarínová, Námestie hrdinov

 

 

Rajón č. 1b /Centrum /

Erik Malý

Marcel Lukáč

Ulice ohraničujúce pridelený rajón : Turecký rad, Okružná, A. Sládkoviča, Tyršova, Mlynská, Bernolákova,  29. augusta, SNP, Námestie hrdinov, P.O. Hviezdoslava, K. Kitenbergera, sv. Michala, Záhradná, Ľ. Štúra, Vojenská, Kasárenská, Čsl. Armády, P. Jilemnického, M. R. Štefánika

 

 

Rajón č. 2 / Nová Osada/

Roman Bielik

Bc. Dean Bariš

Ulice ohraničujúce pridelený rajón : Saratovská, Mochovská, Ludanská cesta, Červenej armády, Mlynská, Tyršova, A. Sládkoviča, Komenského, K. Marxa, B. S. Timravy, Požiarnická, T. Vansovej, kpt. J. Nálepku, J. Kollára, J. Hollého, kpt. Jaroša, Slobody, Ľ. Ivana, Mudroňova, Mládežnícka, J. Kalinčiaka, Moyzesova, J. Švermu, A. Kmeťa, L. Exnára, Kuzmányho

 

Rajón č. 3a /Cigánka/

Bc. Gabriel Kovančík

Bc. Miroslav Peťko

Ulice ohraničujúce pridelený rajón : F. Hečku, Ludanská cesta, Vojenská, Obrancov mieru, Ružová, Lipová, Kvetná, Javorová, Agátová, Východná, Pod Urbanom, Vinohradnícka, Pivničná, Gaštanová, Orgovánová, Narcisová, Muškátová, Staré Levice, Dolný Urban, Predné staré Levice, Stredné staré Levice

 

 

Rajón č. 3b/Káka/

Václav Pavlík

Zoltán Andruška

Ulice ohraničujúce pridelený rajón : Bernolákova, 29. Augusta, F. Hečku, Obrancov mieru, Ludanská cesta, Červenej armády, S. Chalupku, Hurbanova, Vojenská, J. Jesenského, J. Bottu, kpt. J. Nálepku, Pod amfiteátrom

 

 

Rajón č. 4a /Vinohrady, Strážny vrch/

Miroslav Kundaker

Boris Baláž

Ulice ohraničujúce pridelený rajón : F. Hečku, 29. augusta, SNP, Bátovská cesta, Družstevnícka, Tatranská, Montua, Brestová, Školská, Pri tehelni, Severná, Hlboká, Južná, Krátka, Palárikova, Horný Urban, Hlinaná, Vinná, Bobulová, Muštová, Svätojánska, Tichá, Nixbród, Slnečnicová, Nová, Strážny vrch, Svätojánsky vrch

 

 

Rajón č. 4b /Koháryho, Krížny vrch/

Tomáš Rieger

Martin Lukáč

Ulice ohraničujúce pridelený rajón :

SNP, Bátovská cesta, Námestie hrdinov, P.O.Hviezdoslava, Turecký rad, Vysoká F. Engelsa, , Skalný rad, Kalvária, Koháryho, Podhradie, Robotnícka, Kľačianska, Krížny vrch, M. Monaca, J. Melichera, Kusa hora, Pod Kusa horou

 

Rajón č. 5 /Mestský majer, Ladislavov dvor/

Karol Kinčok

Michal Šovčík

Ulice ohraničujúce pridelený rajón :Š. Majora, Železničná, Nádražný rad, Ľ. Štúra, Okružná, M. R. Štefánika, Turecký rad, Ľ. Podjavorinskej, Tekovská, Šafárikova, Palackého, Mierová, Jubilejná, A. Dvořáka, Tolstého, B. Smetanu, Dopravná, Vajanského, Pri Podlužianke   

 

Rajón č. 6 /Za tabakovou/

Mgr. Patrik Krenčan

Marko Krenčan

Zoznam mestských častí : Nádražný rad, Železničná, Š. Majora, M. Kukučína, Kalnická cesta, Dostojevského, Sokolovská, J. Černáka, Tabaková, 28. októbra, Priateľstva, Partizánov, Hontianska, J. Dózsu, Jarná, mjr. Samojlenku, Hronská, 1. Mája, Jurská cesta    

Rajón č. 7 / Rybníky I, II /

PhDr. Branislav Kabát

Ján Fábry

Ulice ohraničujúce pridelený rajón : Nádražný rad, Ku Bratke, Saratovská, A. Sládkoviča, Ľ. Štúra, Na lúkach, Poľná,  kpt. J. Nálepku, Nábrežná, Z. Nejedlého, B. Nemcovej, Dopravná, Vajanského

 

 

Rajón č. 8 /Rybníky III, V /

Rajón č. 8

Matúš Nemec

 

Ulice ohraničujúce pridelený rajón : Ku Bratke, Saratovská, Mochovská, Perecká, Súkennícka, Konopná, Ľanová, Textilná, Pradiarska

 

 

 

Rajón č. 9 / Mestské časti /

Bc. Arpád Polyák

Bc. Miroslav Masaryk

Ulice ohraničujúce pridelený rajón : Géňa, Kalinčiakovo, Malý Kiar, Čankov, Horša, Čudo