Úvod » Rajóny

Rajóny

Rajón č. 1 / Centrum /

Bc. Beáta Töröková

Bc. Anita Petráš

Ulice ohraničujúce pridelený rajón : Turecký rad, Okružná, A. Sládkoviča, Tyršova, Mlynská, Bernolákova,  29. augusta, P.O. Hviezdoslava, K. Kitenbergera, Holubyho, sv. Michala, Pionierska, Na bašte, Záhradná, I. Krasku, Ľ. Štúra, Vojenská, Kasárenská, Čsl. Armády, Rozmarínová, P. Jilemnického, M. R. Štefánika

Rajón č. 2 /Nová osada /

Roman Bielik

Václav Pavlík

Bc. Dean Bariš

Erik Malý

Ulice ohraničujúce pridelený rajón : Saratovská, Mochovská, Ludanská cesta, Červenej armády, Mlynská, Tyršova,A. Sládkoviča, Komenského, K. Marxa, B. S. Timravy, Požiarnická, T. Vansovej,                kpt. J. Nálepku, J. Kollára, J. Hollého, kpt. Jaroša, Slobody, Ľ. Ivana, Mudroňova, Mládežnícka, J. Kalinčiaka, Moyzesova, J. Švermu, A. Kmeťa, L. Exnára, Kuzmányho    

Rajón č. 3 / Cigánka, Káka/

Bc. Miroslav Peťko

 Bc. Gabriel Kovančík

I am text block. Click edit button to change this text.

 Zoltán Andruška

Ulice ohraničujúce pridelený rajón : Bernolákova, 29. Augusta, F. Hečku, Ludanská cesta, Červenej armády, S. Chalupku, Hurbanova, Vojenská, J. Jesenského, J. Bottu, kpt. J. Nálepku, Pod amfiteátrom,  Obrancov mieru, Ružová, Lipová, Kvetná, Javorová, Agátová, Východná, Pod Urbanom, Vinohradnícka, Pivničná, Gaštanová, Orgovánová, Narcisová, Východná, Muškátová  

Rajón č. 4 /Vinohrady, Koháryho/

Miroslav Kundaker

Boris Baláž

Ulice ohraničujúce pridelený rajón : F. Hečku, 29. augusta, SNP, P. O. Hviezdoslava, Turecký rad, Koháryho, Robotnícka, Podhradie, Vysoká, F. Engelsa, Bátovská cesta, Družstevnícka, Tatranská, Montua, 29. augusta, Brestová, Školská, Pri tehelni, Severná, Hlboká, Južná, Krátka, Palárikova, Kľačianska, Vinná, Bobulová, Hlinená, Muštová, Svätojánska, Tichá, Slnečnicová, Nová, Kusá Hora, J. Melichera, M. Monaca    

Rajón č. 5/Mestský majer, Ladislavov dvor/

 Michal Šovčík

Karol Kinčok

Ulice ohraničujúce pridelený rajón : Š. Majora, Železničná, Nádražný rad, Ľ. Štúra, Okružná, M. R. Štefánika, Turecký rad, Ľ. Podjavorinskej, Tekovská, Šafárikova, Palackého, Mierová, Jubilejná, A. Dvořáka, Tolstého, B. Smetanu, Dopravná, Vajanského, Pri Podlužianke    

Rajón č. 6 /Za Tabakovou/

Marko Krenčan

Martin Lukáč

Mgr. Patrik Krenčan

Marcel Lukáč

Ulice ohraničujúce pridelený rajón : Nádražný rad, Železničná, Š. Majora, M. Kukučína, Kalnická cesta, Dostojevského, Sokolovská, J. Černáka, Tabaková, 28. októbra, Priateľstva, Partizánov, Hontianska, J. Dózsu, Jarná, mjr. Samojlenku, Hronská, 1. Mája, Jurská cesta    

Rajón č. 7 /Rybníky I, II/

Ján Fábry

PhDr. Branislav Kabát

I am text block. Click edit button to change this text.

Tomáš Rieger

Ulice ohraničujúce pridelený rajón : Nádražný rad, Ku Bratke, Saratovská, A. Sládkoviča, Ľ. Štúra, Na lúkach, Poľná,  kpt. J. Nálepku, Nábrežná, Z. Nejedlého, B. Nemcovej, Dopravná, Vajanského  

Rajón č. 8 /Rybníky III, V/

Matúš Nemec

Róbert Levák

Ulice ohraničujúce pridelený rajón : Ku Bratke, Saratovská, Mochovská, Perecká, Súkennícka, Konopná, Ľanová, Textilná, Pradiarska  

Rajón č. 9 /Mestské časti/

Bc. Arpád Polyák

Bc. Miroslav Masaryk

Zoznam mestských častí : Géňa, Kalinčiakovo, Malý Kiar, Čankov a Horša