Mestská polícia Levice

logo levice

Sviatok všetkých svätých

V súvislosti s blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých Mestská polícia v Leviciach upozorňuje návštevníkov cintorínov hlavne, vodičov motorových vozidiel, aby vo zvýšenej miere dávali pozor na ostatných účastníkov cestnej premávky, ktorí sa budú pohybovať v blízkosti cintorínov. Vyzývame vodičov, aby pri jazde motorovými vozidlami boli obzvlášť opatrní, predvídaví a ohľaduplní. Je potrebné, aby vodiči parkovali na miestach na to určených, aby nevznikli obmedzenia pre iných účastníkov cestnej premávky. Pri opustení motorových vozidiel v nich nenechávali cenné veci, doklady, tašky, kabelky, mobilné telefóny a je dôležité sa presvedčiť, či sú riadne uzamknuté. Pri zníženej viditeľnosti odporúčame, hlavne chodcom a cyklistom používať reflexné prvky. Pri návšteve hrobov je potrebné si dávať pozor na kabelky, tašky, osobné veci a nenechávať ich na miestach bez dozoru, kde môžu byť ľahko odcudzené. V prípade spozorovania osôb, ktoré sa správajú podozrivo je potrebné na nich upozorniť hliadky mestskej polície, ktoré vo zvýšenej miere budú vykonávať hliadkovú službu na cintorínoch a v ich okolí, alebo vec nahlásiť telefonický na telefónnom čísle 159.

Podobné články

Šikanovanie novodobý problém.

Mestská polícia Levice v rámci boja proti kriminalite sa aj tento školský rok venuje preventívnym opatreniam a riešeniu problémov ohľadom  šikanovania a kyberšikanovania na základných a stredných školách. Cieľom

Čítať viac »

Detská policajná akadémia.

Mestská polícia Levice aj tento školský rok 2023/24 sa zúčastňuje projektu ,,Detská policajná akadémia,, , ktorého gestorom je Odbor komunikácie a prevencie Prezídia   Policajného zboru, so

Čítať viac »