Mestská polícia Levice

logo levice

Platené parkovanie

 Parkovanie a státie vozidiel v zóne s dopravným obmedzením vyznačenej dopravným značením IP 24a – Zóna s dopravným obmedzením a IP 24b    – Koniec zóny s dopravným obmedzením,  je možné len na miestach označených príslušným dopravným značením ako parkovisko.
Vymedzenou zónou v Leviciach na dočasné parkovanie sú všetky parkovacie miesta označené príslušnou dopravnou značkou IP17a “Parkovisko – parkovacie miesta s plateným státím“ na týchto uliciach:    M. R. Štefánika, Kalvínske námestie,  I. Krasku, Záhradná , sv. Michala, Mlynská,  Ľ. Štúra, Nám. Šoltésovej, Komenského, Červenej armády, SNP, Nám. Hrdinov, Vojenská, Bernolákova.
 Vo vymedzenej zóne s dopravným obmedzením sa za dočasné parkovanie vozidiel  stanovuje  nájom. Nájomné sa nezťahuje na parkovisko pred hotelom Atóm. Sadzba nájmu je stanovená nasledovne:

– za dočasné parkovanie vozidiel pri použití neprenosnej parkovacej karty  oprávňujúcej  zaparkovať vozidlo na všetkých nevyhradených parkovacích miestach  kedykoľvek   počas roka 150 eur/rok,

– za dočasné parkovanie vozidiel pri použití prenosnej parkovacej karty pre obyvateľov zóny  oprávňujúcej zaparkovať vozidlo na všetkých nevyhradených   parkovacích miestach kedykoľvek počas roka pre občanov s trvalým alebo s prechodným pobytom vo vymedzenej   zóne, ktorí v dosahu trvalého bydliska nemajú možnosť zaparkovať vozidlo bez spoplatnenia   10 eur/rok,

– za dočasné parkovanie vozidiel pri použití jednorázovej parkovacej karty oprávňujúcej zaparkovať vozidlo na dobu najdlhšie 1 hodiny na všetkých nevyhradených parkovacích miestach 0,70 eur/ hod.,

– za dočasné parkovanie vozidiel pri použití lístka z parkovacieho automatu, oprávňujúceho  zaparkovať vozidlo na parkovacom mieste opatrenom parkovacím automatom  0,70  eur/hod.

– za dočasné parkovanie vozidiel zaslaním SMS na číslo 2200 v tvare LV (medzera) A1 (medzera) EČV uhradíte parkovné na 1 hodinu pričom služba je prístupná pre všetkých zákazníkov, ktorí využívajú ako paušálne, tak aj kreditné – predplatené služby operátorov Orange Slovensko, Slovak Telekom a O2 Slovakia, s.r.o.. Cena parkovného zakúpeného formou SMS je 0,70 eur/ hod.

Nájom za dočasné parkovanie vozidla je užívateľ povinný zaplatiť v pracovných dňoch v čase od 7.00 hod. do 17.00 hod. a v sobotu v čase od 7.00 hod. do 12.00 hod., ak táto nie je štátnym sviatkom. Stáť na voľných parkovacích miestach môže vozidlo, ktorého užívateľ umiestni za predné sklo vozidla na viditeľnom mieste správne označenú jednorázovú parkovaciu kartu, parkovací lístok z parkovacieho automatu, neprenosnú parkovaciu kartu alebo zašle SMS ak toto parkovacie miesto nie je  vyhradeným miestom.

 

Zóna s dopravným obmedzením IP24aKoniec zóny s dopravným obmedzením IP24b

 

Najnovšie články

Šikanovanie novodobý problém.

Mestská polícia Levice v rámci boja proti kriminalite sa aj tento školský rok venuje preventívnym opatreniam a riešeniu problémov ohľadom  šikanovania a kyberšikanovania na základných a stredných školách. Cieľom

Čítať viac »

Detská policajná akadémia.

Mestská polícia Levice aj tento školský rok 2023/24 sa zúčastňuje projektu ,,Detská policajná akadémia,, , ktorého gestorom je Odbor komunikácie a prevencie Prezídia   Policajného zboru, so

Čítať viac »

Sviatok všetkých svätých

V súvislosti s blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých Mestská polícia v Leviciach upozorňuje návštevníkov cintorínov hlavne, vodičov motorových vozidiel, aby vo zvýšenej miere dávali pozor na ostatných

Čítať viac »