Mestská polícia Levice

logo levice

Platené parkovanie

 Parkovanie a státie vozidiel v zóne s dopravným obmedzením vyznačenej dopravným značením IP 24a – Zóna s dopravným obmedzením a IP 24b    – Koniec zóny s dopravným obmedzením,  je možné len na miestach označených príslušným dopravným značením ako parkovisko.
Vymedzenou zónou v Leviciach na dočasné parkovanie sú všetky parkovacie miesta označené príslušnou dopravnou značkou IP17a “Parkovisko – parkovacie miesta s plateným státím“ na týchto uliciach:    M. R. Štefánika, Kalvínske námestie,  I. Krasku, Záhradná , sv. Michala, Mlynská,  Ľ. Štúra, Nám. Šoltésovej, Komenského, Červenej armády, SNP, Nám. Hrdinov, Vojenská, Bernolákova.
 Vo vymedzenej zóne s dopravným obmedzením sa za dočasné parkovanie vozidiel  stanovuje  nájom. Nájomné sa nezťahuje na parkovisko pred hotelom Atóm. Sadzba nájmu je stanovená nasledovne:

– za dočasné parkovanie vozidiel pri použití neprenosnej parkovacej karty  oprávňujúcej  zaparkovať vozidlo na všetkých nevyhradených parkovacích miestach  kedykoľvek   počas roka 150 eur/rok,

– za dočasné parkovanie vozidiel pri použití prenosnej parkovacej karty pre obyvateľov zóny  oprávňujúcej zaparkovať vozidlo na všetkých nevyhradených   parkovacích miestach kedykoľvek počas roka pre občanov s trvalým alebo s prechodným pobytom vo vymedzenej   zóne, ktorí v dosahu trvalého bydliska nemajú možnosť zaparkovať vozidlo bez spoplatnenia   10 eur/rok,

– za dočasné parkovanie vozidiel pri použití jednorázovej parkovacej karty oprávňujúcej zaparkovať vozidlo na dobu najdlhšie 1 hodiny na všetkých nevyhradených parkovacích miestach 0,70 eur/ hod.,

– za dočasné parkovanie vozidiel pri použití lístka z parkovacieho automatu, oprávňujúceho  zaparkovať vozidlo na parkovacom mieste opatrenom parkovacím automatom  0,70  eur/hod.

– za dočasné parkovanie vozidiel zaslaním SMS na číslo 2200 v tvare LV (medzera) A1 (medzera) EČV uhradíte parkovné na 1 hodinu pričom služba je prístupná pre všetkých zákazníkov, ktorí využívajú ako paušálne, tak aj kreditné – predplatené služby operátorov Orange Slovensko, Slovak Telekom a O2 Slovakia, s.r.o.. Cena parkovného zakúpeného formou SMS je 0,70 eur/ hod.

Nájom za dočasné parkovanie vozidla je užívateľ povinný zaplatiť v pracovných dňoch v čase od 7.00 hod. do 17.00 hod. a v sobotu v čase od 7.00 hod. do 12.00 hod., ak táto nie je štátnym sviatkom. Stáť na voľných parkovacích miestach môže vozidlo, ktorého užívateľ umiestni za predné sklo vozidla na viditeľnom mieste správne označenú jednorázovú parkovaciu kartu, parkovací lístok z parkovacieho automatu, neprenosnú parkovaciu kartu alebo zašle SMS ak toto parkovacie miesto nie je  vyhradeným miestom.

 

Zóna s dopravným obmedzením IP24aKoniec zóny s dopravným obmedzením IP24b

 

Najnovšie články

Oslava Svetového dňa vody

Dňa 22.03.2023 sa Mestská polícia v Leviciach zúčastnila na oslave Svetového dňa vody v areáli ZsVS, organizované Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. v Leviciach. Mestskí policajti priblížili činnosť  ich

Čítať viac »