Mestská polícia Levice

logo levice

Platené parkovanie

 Parkovanie a státie vozidiel v zóne s dopravným obmedzením vyznačenej dopravným značením IP 24a – Zóna s dopravným obmedzením a IP 24b    – Koniec zóny s dopravným obmedzením,  je možné len na miestach označených príslušným dopravným značením ako parkovisko.
Vymedzenou zónou v Leviciach na dočasné parkovanie sú všetky parkovacie miesta označené príslušnou dopravnou značkou IP17a “Parkovisko – parkovacie miesta s plateným státím“ na týchto uliciach:    M. R. Štefánika, Kalvínske námestie,  I. Krasku, Záhradná , sv. Michala, Mlynská,  Ľ. Štúra, Nám. Šoltésovej, Komenského, Červenej armády, SNP, Nám. Hrdinov, Vojenská, Bernolákova.
 Vo vymedzenej zóne s dopravným obmedzením sa za dočasné parkovanie vozidiel  stanovuje  nájom. Nájomné sa nezťahuje na parkovisko pred hotelom Atóm. Sadzba nájmu je stanovená nasledovne:

– za dočasné parkovanie vozidiel pri použití neprenosnej parkovacej karty  oprávňujúcej  zaparkovať vozidlo na všetkých nevyhradených parkovacích miestach  kedykoľvek   počas roka 150 eur/rok,

– za dočasné parkovanie vozidiel pri použití prenosnej parkovacej karty pre obyvateľov zóny  oprávňujúcej zaparkovať vozidlo na všetkých nevyhradených   parkovacích miestach kedykoľvek počas roka pre občanov s trvalým alebo s prechodným pobytom vo vymedzenej   zóne, ktorí v dosahu trvalého bydliska nemajú možnosť zaparkovať vozidlo bez spoplatnenia   10 eur/rok,

– za dočasné parkovanie vozidiel pri použití jednorázovej parkovacej karty oprávňujúcej zaparkovať vozidlo na dobu najdlhšie 1 hodiny na všetkých nevyhradených parkovacích miestach 0,70 eur/ hod.,

– za dočasné parkovanie vozidiel pri použití lístka z parkovacieho automatu, oprávňujúceho  zaparkovať vozidlo na parkovacom mieste opatrenom parkovacím automatom  0,70  eur/hod.

– za dočasné parkovanie vozidiel zaslaním SMS na číslo 2200 v tvare LV (medzera) A1 (medzera) EČV uhradíte parkovné na 1 hodinu pričom služba je prístupná pre všetkých zákazníkov, ktorí využívajú ako paušálne, tak aj kreditné – predplatené služby operátorov Orange Slovensko, Slovak Telekom a O2 Slovakia, s.r.o.. Cena parkovného zakúpeného formou SMS je 0,70 eur/ hod.

Nájom za dočasné parkovanie vozidla je užívateľ povinný zaplatiť v pracovných dňoch v čase od 7.00 hod. do 17.00 hod. a v sobotu v čase od 7.00 hod. do 12.00 hod., ak táto nie je štátnym sviatkom. Stáť na voľných parkovacích miestach môže vozidlo, ktorého užívateľ umiestni za predné sklo vozidla na viditeľnom mieste správne označenú jednorázovú parkovaciu kartu, parkovací lístok z parkovacieho automatu, neprenosnú parkovaciu kartu alebo zašle SMS ak toto parkovacie miesto nie je  vyhradeným miestom.

 

Zóna s dopravným obmedzením IP24aKoniec zóny s dopravným obmedzením IP24b

 

Najnovšie články

Alkohol

Mestská polícia v rámci prevencie kriminality vykonáva kontroly zamerané na požívanie alkoholických nápojov mladistvými osobami. Každoročne sa na stredných školách realizuje množstvo prednášok, pri ktorých sú

Čítať viac »

Mestská polícia bude kontrolovať nosenie rúšok

Príslušníci Mestskej polície majú oprávnenie vykonávať kontrolu dodržiavania prijatých opatrení Úradu verejného zdravotníctva, najmä povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest. Nerešpektovanie týchto opatrení je priestupkom podľa

Čítať viac »

Pešia zóna

Problematikou pešej zóny v Leviciach sa MsP zaoberá od jej vzniku. Vodiči motorových vozidiel, ale aj majitelia prevádzok v pešej zóne si museli zvyknúť nato,

Čítať viac »

Vraky v našom meste

Azda v každom meste na Slovensku sa nachádza veľké množstvo vrakov, alebo odstavených starých nepojazdných vozidiel. Inak na tom nie sme bohužiaľ ani my v

Čítať viac »