Mestská polícia Levice

logo levice

Povinnosti vodiča elektrokolobežky

V súčasnom období sa stáva trendom používanie kolobežiek s pomocným motorčekom. Tak ako staršie, tak aj mladšie vekové skupiny čoraz viac vidíme ich využívať, nakoľko je to rýchlejšia preprava a nie je potrebné vodičské oprávnenie. Ale aj tak to znamená, že máme dodržiavať potrebné nariadenia, nakoľko používaním týchto zariadení sme účastníkmi cestnej premávky podľa ustanovenia §55a,  Zákona č.8/2009 Z.z o cestnej premávke. Použitie elektrickej kolobežky smie na ceste s výnimkou cestičky pre cyklistov, poľnej cesty, lesnej cesty a obytnej zóny viesť len osoba staršia ako 15 rokov. Samozrejme je potrebné chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou a mať počas jazdy za zníženej viditeľnosti na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev. Jazdiť sa môže po pravej strane chodníka, cestičky pre chodcov alebo priechodu pre chodcov, len ak sa neohrozia a neobmedzia chodci, pričom sa nesmie prekročiť rýchlosť chôdze.
Ďalej po pravej strane vyhradeného jazdného pruhu pre cyklistov, cestičky pre cyklistov alebo priechodu pre cyklistov, len ak sa neohrozia a neobmedzia cyklisti, môže sa jazdiť len jednotlivo za sebou. Vodič elektrokolobežky je povinný počas jazdy oboma rukami držať riadidlá s výnimkou prípadu, keď dáva znamenie zmeny jazdy, nesmie viesť počas jazdy psa ani iné zviera a voziť predmety, ktoré by sťažovali vedenie vozidla.

Na záver je potrebné si uvedomiť, že pri jazde musíme predovšetkým dbať nielen na vlastnú bezpečnosť, ale aj bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky.

 

 

Bc. Beáta Töröková, príslušník MsP Levice pre preventívno – výchovnú činnosť.

Podobné články

Oslava Svetového dňa vody

Dňa 22.03.2023 sa Mestská polícia v Leviciach zúčastnila na oslave Svetového dňa vody v areáli ZsVS, organizované Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. v Leviciach. Mestskí policajti priblížili činnosť  ich

Čítať viac »