Mestská polícia Levice

logo levice

Ako správne parkovať pri kúpalisku Margita – Ilona

Mestská polícia Levice upozorňuje vodičov motorových vozidiel  na parkovanie v rekreačnej časti Margita – Ilona. Odporúčame parkovanie na parkovisku prislúchajúcemu k verejnému kúpalisku, ktoré sa nachádza pri príjazdovej ceste od  mestskej časti Malý Kiar. Je zakázané parkovanie na  príjazdovej ceste z mestskej časti Kalinčiakovo do kempingu, nakoľko po obidvoch stranách sú dopravné značky ,,Zákaz zastavenia,, až po penzión Rekrea. Tiež je zakázané parkovať motorové vozidlá na križovatkách a verejnej zeleni. Nakoľko dochádza k ohrozovaniu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v tomto úseku, mestská polícia Levice situáciu kontroluje a prejednáva podľa platných legislatívnych predpisov. Najčastejšou formou je  tzv. ,,Objektívna zodpovednosť držiteľa motorového vozidla,, porušenie povinnosti držiteľa motorového vozidla, kde výška pokuty je 78,00 eur .

parkovisko kúpaliska od mestskej časti Malý Kiar

miesto kde je parkovanie zakázané od kempingu kúpaliska

 

Podobné články

Šikanovanie novodobý problém.

Mestská polícia Levice v rámci boja proti kriminalite sa aj tento školský rok venuje preventívnym opatreniam a riešeniu problémov ohľadom  šikanovania a kyberšikanovania na základných a stredných školách. Cieľom

Čítať viac »

Detská policajná akadémia.

Mestská polícia Levice aj tento školský rok 2023/24 sa zúčastňuje projektu ,,Detská policajná akadémia,, , ktorého gestorom je Odbor komunikácie a prevencie Prezídia   Policajného zboru, so

Čítať viac »

Sviatok všetkých svätých

V súvislosti s blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých Mestská polícia v Leviciach upozorňuje návštevníkov cintorínov hlavne, vodičov motorových vozidiel, aby vo zvýšenej miere dávali pozor na ostatných

Čítať viac »