Mestská polícia Levice

logo levice

Pracoviská

Bc. Miloš Adámik

náčelník MsP
nacelnik@msplevice.sk

Zdenko Lauroško

zástupca náčelníka MsP
zast.nacelnika@msplevice.sk

Bc. Miroslav Peťko

príslušník MsP pre MTZ a automobilovú techniku
veduci.rmtz@msplevice.sk

Bc. Róbert Adámik

príslušník MsP pre správne a priestupkové konanie
veduci.rvs@msplevice.sk

Bc. František Sebelédy

príslušník MsP pre kamerové a zabezpečovacie systémy
veduci.rzs@msplevice.sk

Alexander Roštáš

príslušník MsP pre správne a priestupkové konanie
referent.priestupky@msplevice.sk

Bc. Beáta Töröková

príslušník MsP pre preventívno-výchovnú činnosť
referent.prevencia@msplevice.sk

Radka Kováčová

zamestnanec administratívno ekonomických činností
administrativa@msplevice.sk

Najnovšie články

Šikanovanie novodobý problém.

Mestská polícia Levice v rámci boja proti kriminalite sa aj tento školský rok venuje preventívnym opatreniam a riešeniu problémov ohľadom  šikanovania a kyberšikanovania na základných a stredných školách. Cieľom

Čítať viac »

Detská policajná akadémia.

Mestská polícia Levice aj tento školský rok 2023/24 sa zúčastňuje projektu ,,Detská policajná akadémia,, , ktorého gestorom je Odbor komunikácie a prevencie Prezídia   Policajného zboru, so

Čítať viac »

Sviatok všetkých svätých

V súvislosti s blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých Mestská polícia v Leviciach upozorňuje návštevníkov cintorínov hlavne, vodičov motorových vozidiel, aby vo zvýšenej miere dávali pozor na ostatných

Čítať viac »