Mestská polícia Levice

logo levice

Šikanovanie novodobý problém.

Mestská polícia Levice v rámci boja proti kriminalite sa aj tento školský rok venuje preventívnym opatreniam a riešeniu problémov ohľadom  šikanovania a kyberšikanovania na základných a stredných školách. Cieľom je predchádzanie nežiadúceho správania sa medzi žiakmi v školských kolektívoch aj mimo nich.

Na preventívnych prednáškach Mestská polícia oboznamuje žiakov ako rozpoznať šikanovanie a kyberšikanovanie, aké druhy, štádia, prejavy poznáme a ako sa proti nim brániť. Dôležité je, aby žiaci vedeli kde a na koho sa obrátiť, keď už dochádza k tomuto problému. Často si žiaci neuvedomujú trestnoprávnu zodpovednosť a ako môže byť páchateľ potrestaný, nakoľko šikana a kyberšikana má vážne následky na fyzickom, psychickom i sociálnom vývine obetí.

Prevencia na školách je dlhodobým projektom, ktorý má pomôcť zabezpečovať bezpečné prostredie na školách, pozitívnu a priateľskú klímu a vytvárať priaznivú atmosféru, ktorá bude ruka v ruke s výchovno-vzdelávacím procesom.

 

Podobné články

Detská policajná akadémia.

Mestská polícia Levice aj tento školský rok 2023/24 sa zúčastňuje projektu ,,Detská policajná akadémia,, , ktorého gestorom je Odbor komunikácie a prevencie Prezídia   Policajného zboru, so

Čítať viac »

Sviatok všetkých svätých

V súvislosti s blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých Mestská polícia v Leviciach upozorňuje návštevníkov cintorínov hlavne, vodičov motorových vozidiel, aby vo zvýšenej miere dávali pozor na ostatných

Čítať viac »