Mestská polícia Levice

logo levice

Detská policajná akadémia.

Mestská polícia Levice aj tento školský rok 2023/24 sa zúčastňuje projektu ,,Detská policajná akadémia,, , ktorého gestorom je Odbor komunikácie a prevencie Prezídia   Policajného zboru, so zameraním sa na žiakov  piatych ročníkov  dvoch základných škôl ,,  ZŠ Pri Podlužianke 6 a ZŠ Sv. Michala 36,, v Leviciach. Primárnou úlohou projektu je prevencia kriminality. Sekundárnou úlohou je predchádzanie inej protispoločenskej činnosti a sociálno-patologickým javom i výchova zodpovednosti za vlastné správanie a konanie. Projekt obsahuje päť  tematických oblastí: 1. Zoznámte sa s našou políciou, 2. Bezpečne na internete, 3. Každý je iný, 4. Na ceste nie si sám, 5. Stop násiliu. Poskytuje deťom rady, ako sa nestať obeťou protispoločenského správania, ako zvládať určité záťažové situácie a kde sa obrátiť v prípade potreby o pomoc. Po odprednášaní všetkých tém žiaci dostanú osvedčenie o absolvovaní projektu ,, Detská policajná akadémia,,.

 

 

Podobné články

Šikanovanie novodobý problém.

Mestská polícia Levice v rámci boja proti kriminalite sa aj tento školský rok venuje preventívnym opatreniam a riešeniu problémov ohľadom  šikanovania a kyberšikanovania na základných a stredných školách. Cieľom

Čítať viac »

Sviatok všetkých svätých

V súvislosti s blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých Mestská polícia v Leviciach upozorňuje návštevníkov cintorínov hlavne, vodičov motorových vozidiel, aby vo zvýšenej miere dávali pozor na ostatných

Čítať viac »