Mestská polícia Levice

logo levice

Chodníková novela.

Mestská polícia Levice informuje všetkých účastníkov cestnej premávky a širokú verejnosť, že od 1. októbra nadobudla účinnosť novela zákona č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, tzv. ˶ Chodníková novela ˝.

Na základe ustanovenia § 52 ods. 2 citovaného zákona zastavenie a státie na chodníku už nebude pre autá možné a to ani v prípade, že pri zastavení a státí bude ponechaný chodcom voľný priestor jeden a pol metra.

Podľa schválenej novely je totiž chodník určený výhradne iba pre chodcov, cyklistov a kolobežky. Státie na chodníku je prípustné len pre bicykle a motocykle, avšak len v prípade, ak na ňom zachovajú voľnú šírku jeden a pol metra.

Motorové vozidlo môže zastaviť a stáť na chodníku iba v tom prípade, ak je takéto miesto vyznačené príslušnou zvislou a vodorovnou dopravnou značkou. Zákaz zastavenia a státia na chodníkoch bude platiť celoplošne.

„Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať. To neplatí pre cyklistov podľa § 55 ods. 1, pre vodičov samovyvažovacieho vozidla podľa § 55a ods. 2, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie bicykla alebo motocykla, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.“ – uvádza sa v novelizovanom paragrafe 52 citovaného zákona.

Už prvé telefonické oznamy preverujeme priamo v teréne a zistené priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky dokumentujeme a prejednávame vodičov vozidiel za zákaz zastavenia a státia na chodníku. Očakávame však, že prípadov, ktorými sa budeme musieť zaoberať v prvé mesiace, bude tak veľa, že budeme musieť priorizovať.

Na zvýšený počet podnetov sa pripravujeme a v súčasnosti analyzujeme vyťaženie službukonajúcich hliadok s tým, že plánujeme posilniť denné služby, aby sme vedeli čo najlepšie zvládať nápor volajúcich.  Momentálne tiež vyhodnocujeme, v ktorých oblastiach je situácia s parkovaním vozidiel na chodníkoch najkritickejšia (kde najviac ohrozujú chodcov) a na tieto úseky sa budeme zameriavať intenzívnejšie.

Podobné články

Šikanovanie novodobý problém.

Mestská polícia Levice v rámci boja proti kriminalite sa aj tento školský rok venuje preventívnym opatreniam a riešeniu problémov ohľadom  šikanovania a kyberšikanovania na základných a stredných školách. Cieľom

Čítať viac »

Detská policajná akadémia.

Mestská polícia Levice aj tento školský rok 2023/24 sa zúčastňuje projektu ,,Detská policajná akadémia,, , ktorého gestorom je Odbor komunikácie a prevencie Prezídia   Policajného zboru, so

Čítať viac »

Sviatok všetkých svätých

V súvislosti s blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých Mestská polícia v Leviciach upozorňuje návštevníkov cintorínov hlavne, vodičov motorových vozidiel, aby vo zvýšenej miere dávali pozor na ostatných

Čítať viac »