Mestská polícia Levice

logo levice

V súlade s Opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky a pandémie ochorenia COVID-19, Mestská polícia v Leviciachsa svojou hliadkovou činnosťou, v tomto období prioritne zameriava na kontrolu dodržiavania vydaných ochranných opatrení na území Mesta Levice pre fyzické osoby, fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia.

Zameriavame sa na kontrolu dodržiavania zákazu organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. Úzko spolupracujeme s Policajným zborom SR a Regionálnych úradom verejného zdravotníctva v Leviciach.

Zvýšenú pozornosť venujeme kontrole uzatvorenia detských ihrísk, všetkých maloobchodných prevádzok a všetkých prevádzok poskytujúcich služby, okrem tých, ktorým je udelená výnimka.

Ďalej v priebehu výkonu služby sa Mestská polícia zameriava na kontrolu dodržiavania odporúčaní nosenia ochranných pomôcok ako sú ochranné rúška a rukavice v prostriedkoch hromadnej prepravy osôb, na verejnosti, na verejne prístupných miestach ako sú maloobchodné prevádzky ktorým je udelená výnimka, v čakárňach vlakovej a autobusovej dopravy, v klientskych centrách a budovách štátnej a verejnej správy a všade tam kde sa pohybuje viac osôb. Na monitorovanie vzniknutej situácie mestská polícia využíva i kamerový systém nainštalovaných kamier v rôznych častiach mesta.

Dohliadame na dodržiavanie obmedzeného pohybu občanov v priestoroch mestského úradu a usmerňujeme ich pri vybavovaní ich požiadaviek vo vestibule mestského úradu.

Záverom by som chcel požiadať všetkých občanov mesta o dodržiavanie prijatých opatrení krízového štábu a úradu verejného zdravotníctva, ktoré sú prijímané za účelom zamedzenia vzniku a šírenia prenosného vírusového ochorenia.

Príslušníci Mestskej polície v Leviciach sa budú aj naďalej podieľať na dodržiavaní prijatých opatrení a pomáhať občanom tohto mesta pri prekonávaní vzniknutých ťažkostí a obmedzení v súvislosti so vzniknutou pandémiou.

 

Mgr. Ján  Marcinek
náčelník mestskej polície 

Podobné články

Prevencia na školách

Čas letných prázdnin sa skončil. Začína nový školský rok pre deti a mládež, v ktorom sa znovu naučia mnoho nových vecí a naberú veľa skúseností. Tieto skúsenosti budú

Čítať viac »

Letné prázdniny začínajú.

Letné prázdniny sú u detí jedným z najočakávanejších období roka. Pekné počasie, vylúčenie školských povinností, chýbajúci dozor rodičov predpokladajú dva mesiace bezstarostného striedania leňošenia a

Čítať viac »

Nezabudni na mňa v aute !

Na Slovensku sa stalo viacero prípadov, kedy v rozpálených vozidlách rodičia nechali svoje deti. Interiér  vozidla v horúcich dňoch a na rozpálenom slnku sa môže

Čítať viac »