Mestská polícia Levice

logo levice

V súlade s Opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky a pandémie ochorenia COVID-19, Mestská polícia v Leviciachsa svojou hliadkovou činnosťou, v tomto období prioritne zameriava na kontrolu dodržiavania vydaných ochranných opatrení na území Mesta Levice pre fyzické osoby, fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia.

Zameriavame sa na kontrolu dodržiavania zákazu organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. Úzko spolupracujeme s Policajným zborom SR a Regionálnych úradom verejného zdravotníctva v Leviciach.

Zvýšenú pozornosť venujeme kontrole uzatvorenia detských ihrísk, všetkých maloobchodných prevádzok a všetkých prevádzok poskytujúcich služby, okrem tých, ktorým je udelená výnimka.

Ďalej v priebehu výkonu služby sa Mestská polícia zameriava na kontrolu dodržiavania odporúčaní nosenia ochranných pomôcok ako sú ochranné rúška a rukavice v prostriedkoch hromadnej prepravy osôb, na verejnosti, na verejne prístupných miestach ako sú maloobchodné prevádzky ktorým je udelená výnimka, v čakárňach vlakovej a autobusovej dopravy, v klientskych centrách a budovách štátnej a verejnej správy a všade tam kde sa pohybuje viac osôb. Na monitorovanie vzniknutej situácie mestská polícia využíva i kamerový systém nainštalovaných kamier v rôznych častiach mesta.

Dohliadame na dodržiavanie obmedzeného pohybu občanov v priestoroch mestského úradu a usmerňujeme ich pri vybavovaní ich požiadaviek vo vestibule mestského úradu.

Záverom by som chcel požiadať všetkých občanov mesta o dodržiavanie prijatých opatrení krízového štábu a úradu verejného zdravotníctva, ktoré sú prijímané za účelom zamedzenia vzniku a šírenia prenosného vírusového ochorenia.

Príslušníci Mestskej polície v Leviciach sa budú aj naďalej podieľať na dodržiavaní prijatých opatrení a pomáhať občanom tohto mesta pri prekonávaní vzniknutých ťažkostí a obmedzení v súvislosti so vzniknutou pandémiou.

 

Mgr. Ján  Marcinek
náčelník mestskej polície 

Podobné články

Oslava Svetového dňa vody

Dňa 22.03.2023 sa Mestská polícia v Leviciach zúčastnila na oslave Svetového dňa vody v areáli ZsVS, organizované Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. v Leviciach. Mestskí policajti priblížili činnosť  ich

Čítať viac »