Mestská polícia Levice

logo levice

MESTSKÍ POLICAJTI S NOVÝMI PRÁVOMOCAMI

Možno niektorí z Vás v poslednom období zaregistrovali správy týkajúce sa novely zákona 564/1991 Z. z. o Obecnej polícii, ktorá s účinnosťou od 1. decembra 2019 dáva obecným a mestským policajtom oveľa väčšie právomoci pri objasňovaní dopravných priestupkov, ako tomu bolo v minulosti.Doteraz príslušníci mestskej polície prejednávali zväčša dopravné priestupky týkajúce sa hlavne statickej dopravy t. j. porušenie zákazu vyplývajúceho z dopravného značenia, alebo miestnej úpravy cestnej premávky /platené parkovanie, státie v zákazoch, na verejnej zeleni atď/. Novela zákona však prináša novinku v tom, že príslušníci mestskej polície budú prejednávať priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané porušením príkazu, zákazu alebo obmedzenia vjazdu, jazdy, odbočenia, otáčania, cúvania, zastavenia alebo státia vyplývajúceho zo všeobecnej úpravy cestnej premávky alebo z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia. Ďalšou novinkou je, že príslušník mestskej polície je oprávnený zastavovať vozidlá, ak vodič vozidla spáchal priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorý je oprávnený prejednať v blokovom konaní, alebo ak ide o vozidlo, po ktorom bolo vyhlásené pátranie. Príslušník mestskej polície je oprávnený pri plnení úloh podľa tohto zákona zastavovať vozidlá alebo prikázať im smer jazdy, ak je to nevyhnutné pre zabezpečenie miesta, na ktorom došlo k protiprávnemu konaniu, alebo je to v záujme ochrany života a zdravia osôb alebo majetku alebo to vyžaduje bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Ďalej môže príslušník mestskej polície zastavovať vozidlá na účel vykonania kontroly dodržiavania podmienok prevádzkovania taxislužby podľa osobitného predpisu.

 

Bc. Adámik Miloš, referent preventívno výchovných činností MsP Levice

Podobné články

Oslava Svetového dňa vody

Dňa 22.03.2023 sa Mestská polícia v Leviciach zúčastnila na oslave Svetového dňa vody v areáli ZsVS, organizované Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. v Leviciach. Mestskí policajti priblížili činnosť  ich

Čítať viac »