Mestská polícia Levice

logo levice

Mestská polícia má nový elektromobil

V mesiaci marec 2018 bol prostredníctvom Environmentálneho fondu Bratislava vyhlásený projekt pod názvom ELEKTROMOBILITA určený pre obce a samosprávne kraje. Mesto Levice sa do tohto projektu zapojilo, kde musela byť vypracovaná Relevantná štúdia opisujúca projekt Mesta Levice pod názvom „Nákup elektromobilu pre Mestskú políciu v Leviciach“, ktorý bola dňa 25.04.2018 podaný na Environmentálny fond v Bratislave.

Náš podaný projekt bol úspešný, čo nám bolo dňa 22.8.2018 oznámené. Výška schválenej dotácie bola vo výške 30 000 eur. Mesto Levice sa však muselo spolu podieľať  na projekte a to vo výške 5% z celkovej sumy.

Začiatkom mesiaca September 2018 bolo vyhlásené Verejne obstarávanie prostredníctvom Elektronického trhoviska. Do tohto obstarávania sa zapojili štyri firmy, ktoré následne postúpili do Elektronickej aukcie. Kritériom Elek. aukcie bola najnižšia cena za predmet zákazky. Po skončení Elek. aukcie sa úspešným uchádzačom stala spoločnosť z Bratislavy, kde jej počiatočná suma bola 34 500 eur  a po skončení aukcie bola suma za predmet zákazky 31 350 eur. Mesto Levice elektronickou aukciou ušetrilo 3 150 eur.

Po skončení Verejného obstarávania už bolo zrejme, že z projektu Mesto Levice dostane 29 782,50 eur a 5%  spolufinancovanie mesta bude vo výške 1 567,50 eur.

Mesto Levice sa s úspešným uchádzačom skontaktovalo a bol stanovený predbežný termín dodania elektromobilu na Január 2019. Realita však bola iná a termín dodania bol nakoniec mesiac December 2018

Medzi tým si MsP Levice urobila prieskum trhu a vybrala dodávateľa na dodanie a montáž Nabíjacej stanici – Wallbox, ktorá je umiestnená v garáži MsP.

Dňa 05.12.2018 dorazil na odd. MsP Levice vysúťažený elektromobil zn. Nissan Leaf model Acenta 40 kWh, bielej farby. Vozidlo má výkon 110 KW a na jedno nabitie má dojazd cca 350 km. Maximálna rýchlosť je 140 km/h a zrýchlenie z 0 na 100 km/h má 7,9 s.

Nissan bol po dodaní označený podľa zákona 564/1991 Zb. o Obecnej polícii, bola tiež namontovaná rádio komunikácia a do konca mesiaca Január 2019 bude dodaná aj majáková rampa modrej farby.

 

Podobné články

Šikanovanie novodobý problém.

Mestská polícia Levice v rámci boja proti kriminalite sa aj tento školský rok venuje preventívnym opatreniam a riešeniu problémov ohľadom  šikanovania a kyberšikanovania na základných a stredných školách. Cieľom

Čítať viac »

Detská policajná akadémia.

Mestská polícia Levice aj tento školský rok 2023/24 sa zúčastňuje projektu ,,Detská policajná akadémia,, , ktorého gestorom je Odbor komunikácie a prevencie Prezídia   Policajného zboru, so

Čítať viac »

Sviatok všetkých svätých

V súvislosti s blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých Mestská polícia v Leviciach upozorňuje návštevníkov cintorínov hlavne, vodičov motorových vozidiel, aby vo zvýšenej miere dávali pozor na ostatných

Čítať viac »