Mestská polícia Levice

logo levice

Pozor na nové opatrenia

Mestská polícia v Leviciach upozorňuje širokú verejnosť že od 8. marca 2021 vstupuje do platnosti nová vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest tak, že od 8. marca 2021 vzniká povinnosť používať respirátor FFP2 na verejnosti v priestoroch obchodných prevádzok alebo v prostriedkoch verejnej dopravy. Od 15. marca 2021 sa toto nariadenie dopĺňa o povinnosť používať respirátor FFP2 aj na verejnosti v priestoroch všetkých interiérov ako sú pošty, banky, úrady atď. Ďalšie opatrenie sa týka výrazného obmedzenia mobility, kde sa odporúča zastaviť prezenčný výkon povolania, ktoré nie je nevyhnutné. Ostatným občanom vzniká povinnosť pri ceste do a zo zamestnania preukázať sa potvrdením od zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce. V čase od 20,00 do 01,00 hod. nasledujúceho dňa platí zákaz vychádzania, iba s výnimkou cesty do zamestnania a na nevyhnutné lekárske ošetrenie. Dôchodcom odporúčame v záujme ich vlastnej ochrany dodržiavať vymedzený čas na nákupy od 09,00 do 11,00 hod.. Príslušníci MsP Levice budú vykonávať zvýšené kontroly na dodržiavanie nových opatrení a za porušenie právnych predpisov môže príslušník MsP udeliť blokovú pokutu až do výšky 1000,- euro.

Bc. Adámik Miloš, príslušník MsP Levice pre preventívno – výchovnú činností

Podobné články

Oslava Svetového dňa vody

Dňa 22.03.2023 sa Mestská polícia v Leviciach zúčastnila na oslave Svetového dňa vody v areáli ZsVS, organizované Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. v Leviciach. Mestskí policajti priblížili činnosť  ich

Čítať viac »