Mestská polícia Levice

logo levice

Pozor na nové opatrenia

Mestská polícia v Leviciach upozorňuje širokú verejnosť že od 8. marca 2021 vstupuje do platnosti nová vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest tak, že od 8. marca 2021 vzniká povinnosť používať respirátor FFP2 na verejnosti v priestoroch obchodných prevádzok alebo v prostriedkoch verejnej dopravy. Od 15. marca 2021 sa toto nariadenie dopĺňa o povinnosť používať respirátor FFP2 aj na verejnosti v priestoroch všetkých interiérov ako sú pošty, banky, úrady atď. Ďalšie opatrenie sa týka výrazného obmedzenia mobility, kde sa odporúča zastaviť prezenčný výkon povolania, ktoré nie je nevyhnutné. Ostatným občanom vzniká povinnosť pri ceste do a zo zamestnania preukázať sa potvrdením od zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce. V čase od 20,00 do 01,00 hod. nasledujúceho dňa platí zákaz vychádzania, iba s výnimkou cesty do zamestnania a na nevyhnutné lekárske ošetrenie. Dôchodcom odporúčame v záujme ich vlastnej ochrany dodržiavať vymedzený čas na nákupy od 09,00 do 11,00 hod.. Príslušníci MsP Levice budú vykonávať zvýšené kontroly na dodržiavanie nových opatrení a za porušenie právnych predpisov môže príslušník MsP udeliť blokovú pokutu až do výšky 1000,- euro.

Bc. Adámik Miloš, príslušník MsP Levice pre preventívno – výchovnú činností

Podobné články

Šikanovanie novodobý problém.

Mestská polícia Levice v rámci boja proti kriminalite sa aj tento školský rok venuje preventívnym opatreniam a riešeniu problémov ohľadom  šikanovania a kyberšikanovania na základných a stredných školách. Cieľom

Čítať viac »

Detská policajná akadémia.

Mestská polícia Levice aj tento školský rok 2023/24 sa zúčastňuje projektu ,,Detská policajná akadémia,, , ktorého gestorom je Odbor komunikácie a prevencie Prezídia   Policajného zboru, so

Čítať viac »

Sviatok všetkých svätých

V súvislosti s blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých Mestská polícia v Leviciach upozorňuje návštevníkov cintorínov hlavne, vodičov motorových vozidiel, aby vo zvýšenej miere dávali pozor na ostatných

Čítať viac »