Mestská polícia Levice

logo levice

Povinnosť pre majiteľov psov, mačiek a fretiek

citacka mikrocipu

Vážení občania

Podľa platného zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, od 1.11.2011 platí pre všetky novonarodené spoločenské zvieratá (psy, mačky a fretky) povinnosť označenia čipom. Pre spoločenské zvieratá, ktoré sa narodili pred 1.11.2011 platí dvojročné prechodné obdobie počas ktorého musia byť začipované, pretože od 30. septembra 2013 bude táto povinnosť už platiť bez výnimky pre všetky spoločenské zvieratá. Dvojročná výnimka sa nevzťahuje na psy, mačky a fretky narodené do 31.11.2011, ktoré sa uvádzajú na trh, prevádzajú sa do vlastníctva alebo držby inej osoby.

Za nedodržanie novej povinnosti sa ukladá pokuta až do výšky 370 EUR!

Od 1. novembra 2011 musí vlastník zvieraťa na svoje náklady zabezpečiť identifikáciu a registráciu každého psa, mačky alebo fretky. To znamená, že každý pes, mačka, fretka musí byť nezameniteľne označený transpondérom – mikročipom spĺňajúcim normu ISO11784 alebo čitateľným tetovaním. Tetovanie je platné iba v tom prípade, že je dokázateľné, že bolo vykonané pred 3. júlom 2011 a je riadne čitateľné. Psi, ktorí sú tetovaní po 3. júli 2011 musia byť dodatočne označení transpondérom – mikročipom.

Na psy, mačky a fretky, ktoré sa narodili pred účinnosťou zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2007 Z. z.“), t.j. pred 1.11.2011, sa vzťahuje dvojročné prechodné obdobie v súlade s § 54b ods. 5) zákona č. 39/2007 Z. z.. Počas plynutia prechodného obdobia, ktoré končí dňa 30. septembra 2013 musia byť psy, mačky alebo fretky označené transpondérom – mikročipom alebo tetovaním. Na psy, mačky alebo fretky, ktoré sa uvádzajú na trh, prevádzajú do vlastníctva alebo držby inej osoby sa toto prechodné obdobie nevzťahuje.

Aplikáciu transpondéra – mikročipu, môže vykonávať len veterinárny lekár, ktorý je aj zodpovedný za prevedenú aplikáciu. Zodpovednosťou veterinárneho lekára je si overiť funkčnosť transpondéru – mikročipu pred aplikáciou a po aplikácii na zvierati.

Údaje o identifikácii zvieraťa a vlastníka musia byť vedené v Centrálnom registri spoločenských zvierat (ďalej len „CRSZ“). Údaje do CRSZ zadáva veterinárny lekár, ktorý vykonal identifikáciu zvieraťa. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky zriadila počítačovú databázu pre CRSZ v súlade s § 6 ods.2 písm. u) zákona č. 39/2007 Z. z.. Počítačovú databázu pre Centrálny register spoločenských zvierat www.crsz.sk prevádzkuje Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky v súlade s § 19 ods. 3 zákona č. 39/2007 Z. z..

Prečo čipovať psa?

Po prečítaní predchádzajúcich riadkov si určite mnohí z vás položili otázky: „Prečo si musím začipovať psa? Nie sú to vyhodené peniaze? Aký to ma zmysel?“ Podobné otázky si pred pár rokmi majitelia psov kládli v susednej Českej republike. Počiatky povinného čipovania boli sprevádzané množstvom otázok, predsudkov, problémov. Na fórach sa búrlivo diskutovalo o význame čipovania. Ubehlo pár mesiacov, ľudia si na to zvykli a čipovanie sa stalo bežnou praxou. V nasledujúcich riadkoch sa Vám pokúsime vysvetliť zmysluplnosť čipovania.

Cieľom čipovania psov je celoplošná evidencia psov, vďaka ktorému sa uľahčí evidencia v jednotlivých mestských častiach a zjednoduší sa evidencia útulkových psov. Útulky evidujú ktoré psy sa u nich viackrát vyskytli. Majiteľ, ktorý vyhodí psa viackrát na ulicu bude môcť byť riešený políciou za zanedbávanie starostlivosti o zviera, prípadne týranie zvierat. Zabráni sa beztrestnému a ťažko dokázateľnému odcudzeniu psov. Čipovanie uľahčí identifikáciu zatúlaného, zrazeného alebo poraneného psa niekde pri ceste alebo v parku a tým pádom zvýši šance na návrat k pôvodnému majiteľovi.

Oslovte svojho veterinárneho lekára, pozrite sa na zabehnutý a fungujúci systém v spomínanej Českej republike a nebojte sa začipovať svojho štvornohého miláčika a sami zistíte koľko výhod to prináša.

 

Ján Fábry, Mestská polícia Levice

Podobné články

Šikanovanie novodobý problém.

Mestská polícia Levice v rámci boja proti kriminalite sa aj tento školský rok venuje preventívnym opatreniam a riešeniu problémov ohľadom  šikanovania a kyberšikanovania na základných a stredných školách. Cieľom

Čítať viac »

Detská policajná akadémia.

Mestská polícia Levice aj tento školský rok 2023/24 sa zúčastňuje projektu ,,Detská policajná akadémia,, , ktorého gestorom je Odbor komunikácie a prevencie Prezídia   Policajného zboru, so

Čítať viac »

Sviatok všetkých svätých

V súvislosti s blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých Mestská polícia v Leviciach upozorňuje návštevníkov cintorínov hlavne, vodičov motorových vozidiel, aby vo zvýšenej miere dávali pozor na ostatných

Čítať viac »