Mestská polícia Levice

logo levice

Prevencia na školách

Čas letných prázdnin sa skončil. Začína nový školský rok pre deti a mládež, v ktorom sa znovu naučia mnoho nových vecí a naberú veľa skúseností. Tieto skúsenosti budú dobré aj zlé. Z tohto dôvodu Mestská polícia Levice v spolupráci s  Okresným riaditeľstvom PZ začína realizovať preventívne prednášky na stredných školách. Zameriava sa zvyšovať u žiakov povedomie o trestnoprávnej zodpovednosti pri prejavoch šikanovania, kyberšikanovania,  drogovej trestnej činnosti, požívania alkoholických nápojov, fajčenia, obchodovania s ľuďmi. Študentov budú pracovníčky preventívno-výchovnej činnosti informovať o negatívnych vplyvoch požívania alkoholu, drog, fajčenia a jeho dôsledkov na náš organizmus. Na druhej strane, ak už sú nejaké problémy, poradia  ako ich riešiť a kde sa obrátiť. Aj v tomto roku na základných školách sa bude pokračovať v projekte Detská policajná Akadémia. Počas prednášok sa žiaci oboznámia s prácou polície, ako majú bezpečne používať internet, o diskriminácií, rasizme, ako bezpečne sa majú pohybovať na ceste, ako predchádzať násiliu. Veríme, že hodiny spoločne strávené s políciou,  žiakom a študentom prinesú veľa dôležitých informácií, o ktorých nemali ešte vedomie a tiež  polícií, ktorá zistí, aké problémy má mládež  a na čo sa má zamerať, aby sa cítili bezpečnejšie.

 

 

Bc. Beáta Töröková, príslušník MsP Levice pre preventívno – výchovnú činnosť.

 

Podobné články

Letné prázdniny začínajú.

Letné prázdniny sú u detí jedným z najočakávanejších období roka. Pekné počasie, vylúčenie školských povinností, chýbajúci dozor rodičov predpokladajú dva mesiace bezstarostného striedania leňošenia a

Čítať viac »

Nezabudni na mňa v aute !

Na Slovensku sa stalo viacero prípadov, kedy v rozpálených vozidlách rodičia nechali svoje deti. Interiér  vozidla v horúcich dňoch a na rozpálenom slnku sa môže

Čítať viac »