Mestská polícia Levice

logo levice

Prevencia na školách

Čas letných prázdnin sa skončil. Začína nový školský rok pre deti a mládež, v ktorom sa znovu naučia mnoho nových vecí a naberú veľa skúseností. Tieto skúsenosti budú dobré aj zlé. Z tohto dôvodu Mestská polícia Levice v spolupráci s  Okresným riaditeľstvom PZ začína realizovať preventívne prednášky na stredných školách. Zameriava sa zvyšovať u žiakov povedomie o trestnoprávnej zodpovednosti pri prejavoch šikanovania, kyberšikanovania,  drogovej trestnej činnosti, požívania alkoholických nápojov, fajčenia, obchodovania s ľuďmi. Študentov budú pracovníčky preventívno-výchovnej činnosti informovať o negatívnych vplyvoch požívania alkoholu, drog, fajčenia a jeho dôsledkov na náš organizmus. Na druhej strane, ak už sú nejaké problémy, poradia  ako ich riešiť a kde sa obrátiť. Aj v tomto roku na základných školách sa bude pokračovať v projekte Detská policajná Akadémia. Počas prednášok sa žiaci oboznámia s prácou polície, ako majú bezpečne používať internet, o diskriminácií, rasizme, ako bezpečne sa majú pohybovať na ceste, ako predchádzať násiliu. Veríme, že hodiny spoločne strávené s políciou,  žiakom a študentom prinesú veľa dôležitých informácií, o ktorých nemali ešte vedomie a tiež  polícií, ktorá zistí, aké problémy má mládež  a na čo sa má zamerať, aby sa cítili bezpečnejšie.

 

 

Bc. Beáta Töröková, príslušník MsP Levice pre preventívno – výchovnú činnosť.

 

Podobné články

Šikanovanie novodobý problém.

Mestská polícia Levice v rámci boja proti kriminalite sa aj tento školský rok venuje preventívnym opatreniam a riešeniu problémov ohľadom  šikanovania a kyberšikanovania na základných a stredných školách. Cieľom

Čítať viac »

Detská policajná akadémia.

Mestská polícia Levice aj tento školský rok 2023/24 sa zúčastňuje projektu ,,Detská policajná akadémia,, , ktorého gestorom je Odbor komunikácie a prevencie Prezídia   Policajného zboru, so

Čítať viac »

Sviatok všetkých svätých

V súvislosti s blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých Mestská polícia v Leviciach upozorňuje návštevníkov cintorínov hlavne, vodičov motorových vozidiel, aby vo zvýšenej miere dávali pozor na ostatných

Čítať viac »