Mestská polícia Levice

logo levice

Sviatok všetkých svätých.

V súvislosti s blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých, Mestská polícia v Leviciach upozorňuje návštevníkov cintorínov, ako aj vodičov a chodcov, aby vo zvýšenej miere dávali pozor na ostatných účastníkov cestnej premávky, ktorí sa budú pohybovať v blízkosti cintorínov. Vyzývame vodičov, aby pri jazde motorovými vozidlami boli obzvlášť opatrní, predvídaví a ohľaduplní. Je potrebné aby vodiči parkovali na miestach na to určených, aby nevznikli obmedzenia pre iných účastníkov cestnej premávky a aby v zaparkovaných vozidlách nenechávali cenné veci, doklady, tašky, kabelky, mobilné telefóny. Pri opustení vozidiel je potrebné sa presvedčiť, či sú riadne uzamknuté a nakoľko môže byť znížená viditeľnosť, odporúčame hlavne chodcom používať na odeve reflexné prvky. Hliadky mestskej polície, počas uvedených sviatkov, budú vo zvýšenej miere vykonávať hliadkovú službu na cintorínoch a v ich okolí, no pri návšteve hrobov je potrebné si dávať pozor na kabelky, tašky, osobné veci a nenechávať ich  na miestach bez dozoru, kde môžu byť ľahko odcudzené. V prípade, ak budú spozorované osoby, ktoré sa správajú podozrivo, je potrebné na nich okamžite upozorniť hliadky polície, dohliadajúce na dopravu a bezpečnosť v blízkostí cintorínov alebo na telefónnom čísle 159.

Mestská polícia želá všetkým návštevníkom cintorínov, aby sviatok všetkých svätých každý prežil v zdraví a v pokojnej spomienke na svojich zosnulých.

 

 

Bc. Beáta Töröková, príslušník MsP Levice pre preventívno – výchovnú činnosť

Podobné články

Šikanovanie novodobý problém.

Mestská polícia Levice v rámci boja proti kriminalite sa aj tento školský rok venuje preventívnym opatreniam a riešeniu problémov ohľadom  šikanovania a kyberšikanovania na základných a stredných školách. Cieľom

Čítať viac »

Detská policajná akadémia.

Mestská polícia Levice aj tento školský rok 2023/24 sa zúčastňuje projektu ,,Detská policajná akadémia,, , ktorého gestorom je Odbor komunikácie a prevencie Prezídia   Policajného zboru, so

Čítať viac »

Sviatok všetkých svätých

V súvislosti s blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých Mestská polícia v Leviciach upozorňuje návštevníkov cintorínov hlavne, vodičov motorových vozidiel, aby vo zvýšenej miere dávali pozor na ostatných

Čítať viac »