Mestská polícia Levice

logo levice

Sviatok všetkých svätých.

V súvislosti s blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých, Mestská polícia v Leviciach upozorňuje návštevníkov cintorínov, ako aj vodičov a chodcov, aby vo zvýšenej miere dávali pozor na ostatných účastníkov cestnej premávky, ktorí sa budú pohybovať v blízkosti cintorínov. Vyzývame vodičov, aby pri jazde motorovými vozidlami boli obzvlášť opatrní, predvídaví a ohľaduplní. Je potrebné aby vodiči parkovali na miestach na to určených, aby nevznikli obmedzenia pre iných účastníkov cestnej premávky a aby v zaparkovaných vozidlách nenechávali cenné veci, doklady, tašky, kabelky, mobilné telefóny. Pri opustení vozidiel je potrebné sa presvedčiť, či sú riadne uzamknuté a nakoľko môže byť znížená viditeľnosť, odporúčame hlavne chodcom používať na odeve reflexné prvky. Hliadky mestskej polície, počas uvedených sviatkov, budú vo zvýšenej miere vykonávať hliadkovú službu na cintorínoch a v ich okolí, no pri návšteve hrobov je potrebné si dávať pozor na kabelky, tašky, osobné veci a nenechávať ich  na miestach bez dozoru, kde môžu byť ľahko odcudzené. V prípade, ak budú spozorované osoby, ktoré sa správajú podozrivo, je potrebné na nich okamžite upozorniť hliadky polície, dohliadajúce na dopravu a bezpečnosť v blízkostí cintorínov alebo na telefónnom čísle 159.

Mestská polícia želá všetkým návštevníkom cintorínov, aby sviatok všetkých svätých každý prežil v zdraví a v pokojnej spomienke na svojich zosnulých.

 

 

Bc. Beáta Töröková, príslušník MsP Levice pre preventívno – výchovnú činnosť

Podobné články

Objektívna zodpovednosť v praxi.

Mestská polícia v Leviciach upozorňuje, že začína realizovať prvé kroky pre naplnenie významu  objektívnej zodpovednosti držiteľa motorového vozidla, nakoľko dňa 01.05.2021 nadobudol účinnosť zákon č. 146/2021 Z.

Čítať viac »

Prevencia na školách

Čas letných prázdnin sa skončil. Začína nový školský rok pre deti a mládež, v ktorom sa znovu naučia mnoho nových vecí a naberú veľa skúseností. Tieto skúsenosti budú

Čítať viac »

Letné prázdniny začínajú.

Letné prázdniny sú u detí jedným z najočakávanejších období roka. Pekné počasie, vylúčenie školských povinností, chýbajúci dozor rodičov predpokladajú dva mesiace bezstarostného striedania leňošenia a

Čítať viac »