Mestská polícia Levice

logo levice

Mestská polícia v Leviciach chce občanov a hlavne vodičov motorových vozidiel a cyklistov upozorniť, aké sú ich povinnosti, ak sa zdržiavajú v pešej zóne. Cyklista je tiež účastníkom cestnej premávky, je povinný dodržiavať platné predpisy a po vjazde do pešej zóny je povinný zosadnúť z bicykla a tlačiť ho vedľa seba. Podľa §59, Zákona č. 8/2009 o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú uvedené osobitné ustanovenia o cestnej premávke v pešej zóne, kde chodci smú používať cestu v celej jej šírke, ale sú aj povinní umožniť jazdu vozidlám, ktoré majú oprávnenie na jazdu po nej. Vjazd je povolený len motorovým vozidlám, ktorým to umožňuje dopravná značka, jedná sa o vozidlá, ktoré zabezpečujú nakládku alebo vykládku tovaru, poštové, údržbárske, komunálne a podobné služby a vodiči taxislužby pri zmluvnej preprave a to v čase od 18.00 hod. do 10.00 hod. Najvyššia dovolená rýchlosť jazdy je 20 km/h. Mimo uvedených hodín, čiže od 10.00 hod. do 18.00 hod., vjazd je povolený len vozidlám, ktorým to umožňuje dopravná značka. Jedná sa o vozidlá záchrannej služby, polície, vozidlám prepravujúcim osoby ťažko zdravotne postihnutých. Sankcia pre vodičov, ktorí neuposlúchnu význam dopravnej značky, môže byť uložená do výšky 50,-eur. Státie vozidiel v pešej zóne je zakázane, ak dopravnou značkou nie je určené inak. Mestská polícia vyzýva všetkých účastníkov cestnej premávky v pešej zóne o obozretnosť, ohľaduplnosť, aby nedochádzalo k možným kolíziám a aby sa zvýšila bezpečnosť chodcov.

 

Bc. Beáta Töröková, príslušník MsP Levice pre preventívno – výchovnú činnosť.

 

Podobné články

Šikanovanie novodobý problém.

Mestská polícia Levice v rámci boja proti kriminalite sa aj tento školský rok venuje preventívnym opatreniam a riešeniu problémov ohľadom  šikanovania a kyberšikanovania na základných a stredných školách. Cieľom

Čítať viac »

Detská policajná akadémia.

Mestská polícia Levice aj tento školský rok 2023/24 sa zúčastňuje projektu ,,Detská policajná akadémia,, , ktorého gestorom je Odbor komunikácie a prevencie Prezídia   Policajného zboru, so

Čítať viac »

Sviatok všetkých svätých

V súvislosti s blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých Mestská polícia v Leviciach upozorňuje návštevníkov cintorínov hlavne, vodičov motorových vozidiel, aby vo zvýšenej miere dávali pozor na ostatných

Čítať viac »