Mestská polícia Levice

logo levice

Objektívna zodpovednosť v praxi.

Mestská polícia v Leviciach upozorňuje, že začína realizovať prvé kroky pre naplnenie významu  objektívnej zodpovednosti držiteľa motorového vozidla, nakoľko dňa 01.05.2021 nadobudol účinnosť zákon č. 146/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších  predpisov. To znamená možnosť pokutovať držiteľa motorového vozidla za porušenie jeho povinnosti formou objektívnej zodpovednosti, na čo stačí dôkaz, ktorý je zaznamenaný technickými prostriedkami, ktoré používa alebo využíva obec alebo obecná polícia.  Povinnosti držiteľa motorového vozidla sú obsiahnuté v ustanovení §6a, zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke ( je povinný zabezpečiť, aby pri prevádzkovaní motorového vozidla boli dodržiavané pravidlá cestnej premávky podľa tohto zákona, ktoré ustanovuje §25 – vodič nesmie zastaviť a stáť alebo zákaz zastavenia a státia vyplývajúci  z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia). Sankcia formou objektívnej zodpovednosti – správny delikt držiteľa vozidla bude následne doručená poštou na jeho adresu alebo do elektronickej schránky. Výška pokuty bude uložená podľa platnej legislatívy. V prípade, ak držiteľ motorového vozidla uhradí v lehote do 15 dní od doručenia rozkazu  2/3 z uloženej pokuty, pokuta sa považuje za uhradenú.

 

 

Bc. Beáta Töröková, príslušník MsP Levice pre preventívno – výchovnú činnosť.

 

Podobné články

Sviatok všetkých svätých.

V súvislosti s blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých, Mestská polícia v Leviciach upozorňuje návštevníkov cintorínov, ako aj vodičov a chodcov, aby vo zvýšenej miere dávali pozor na ostatných

Čítať viac »

Prevencia na školách

Čas letných prázdnin sa skončil. Začína nový školský rok pre deti a mládež, v ktorom sa znovu naučia mnoho nových vecí a naberú veľa skúseností. Tieto skúsenosti budú

Čítať viac »

Letné prázdniny začínajú.

Letné prázdniny sú u detí jedným z najočakávanejších období roka. Pekné počasie, vylúčenie školských povinností, chýbajúci dozor rodičov predpokladajú dva mesiace bezstarostného striedania leňošenia a

Čítať viac »