Mestská polícia Levice

logo levice

Objektívna zodpovednosť v praxi.

Mestská polícia v Leviciach upozorňuje, že začína realizovať prvé kroky pre naplnenie významu  objektívnej zodpovednosti držiteľa motorového vozidla, nakoľko dňa 01.05.2021 nadobudol účinnosť zákon č. 146/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších  predpisov. To znamená možnosť pokutovať držiteľa motorového vozidla za porušenie jeho povinnosti formou objektívnej zodpovednosti, na čo stačí dôkaz, ktorý je zaznamenaný technickými prostriedkami, ktoré používa alebo využíva obec alebo obecná polícia.  Povinnosti držiteľa motorového vozidla sú obsiahnuté v ustanovení §6a, zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke ( je povinný zabezpečiť, aby pri prevádzkovaní motorového vozidla boli dodržiavané pravidlá cestnej premávky podľa tohto zákona, ktoré ustanovuje §25 – vodič nesmie zastaviť a stáť alebo zákaz zastavenia a státia vyplývajúci  z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia). Sankcia formou objektívnej zodpovednosti – správny delikt držiteľa vozidla bude následne doručená poštou na jeho adresu alebo do elektronickej schránky. Výška pokuty bude uložená podľa platnej legislatívy. V prípade, ak držiteľ motorového vozidla uhradí v lehote do 15 dní od doručenia rozkazu  2/3 z uloženej pokuty, pokuta sa považuje za uhradenú.

 

 

Bc. Beáta Töröková, príslušník MsP Levice pre preventívno – výchovnú činnosť.

 

Podobné články

Oslava Svetového dňa vody

Dňa 22.03.2023 sa Mestská polícia v Leviciach zúčastnila na oslave Svetového dňa vody v areáli ZsVS, organizované Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. v Leviciach. Mestskí policajti priblížili činnosť  ich

Čítať viac »