Mestská polícia Levice

logo levice

Objektívna zodpovednosť v praxi.

Mestská polícia v Leviciach upozorňuje, že začína realizovať prvé kroky pre naplnenie významu  objektívnej zodpovednosti držiteľa motorového vozidla, nakoľko dňa 01.05.2021 nadobudol účinnosť zákon č. 146/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších  predpisov. To znamená možnosť pokutovať držiteľa motorového vozidla za porušenie jeho povinnosti formou objektívnej zodpovednosti, na čo stačí dôkaz, ktorý je zaznamenaný technickými prostriedkami, ktoré používa alebo využíva obec alebo obecná polícia.  Povinnosti držiteľa motorového vozidla sú obsiahnuté v ustanovení §6a, zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke ( je povinný zabezpečiť, aby pri prevádzkovaní motorového vozidla boli dodržiavané pravidlá cestnej premávky podľa tohto zákona, ktoré ustanovuje §25 – vodič nesmie zastaviť a stáť alebo zákaz zastavenia a státia vyplývajúci  z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia). Sankcia formou objektívnej zodpovednosti – správny delikt držiteľa vozidla bude následne doručená poštou na jeho adresu alebo do elektronickej schránky. Výška pokuty bude uložená podľa platnej legislatívy. V prípade, ak držiteľ motorového vozidla uhradí v lehote do 15 dní od doručenia rozkazu  2/3 z uloženej pokuty, pokuta sa považuje za uhradenú.

 

 

Bc. Beáta Töröková, príslušník MsP Levice pre preventívno – výchovnú činnosť.

 

Podobné články

Šikanovanie novodobý problém.

Mestská polícia Levice v rámci boja proti kriminalite sa aj tento školský rok venuje preventívnym opatreniam a riešeniu problémov ohľadom  šikanovania a kyberšikanovania na základných a stredných školách. Cieľom

Čítať viac »

Detská policajná akadémia.

Mestská polícia Levice aj tento školský rok 2023/24 sa zúčastňuje projektu ,,Detská policajná akadémia,, , ktorého gestorom je Odbor komunikácie a prevencie Prezídia   Policajného zboru, so

Čítať viac »

Sviatok všetkých svätých

V súvislosti s blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých Mestská polícia v Leviciach upozorňuje návštevníkov cintorínov hlavne, vodičov motorových vozidiel, aby vo zvýšenej miere dávali pozor na ostatných

Čítať viac »