Mestská polícia Levice

logo levice

Obmedzenie používania zábavnej pyrotechniky

Silvester sa každoročne stáva dňom osláv príchodu Nového roka. Tradíciou je jeho vítanie ohňostrojmi a zábavnou pyrotechnikou. Mestská polícia Levice touto cestou upozorňuje, že v meste Levice a jeho mestských častiach je nutné rešpektovať Všeobecne záväzné nariadenie č. 141 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Levice. Dôležité je vedieť, že zábavnú pyrotechniku je povolené používať len v čase od 31.12. od 18:00 hodiny do  01.01. do 02:00 hodiny. Zakázané je používať zábavnú pyrotechniku a pyrotechnické výrobky vo vzdialenosti 200 m od nemocníc a zdravotníckych zariadení, domovov dôchodcov, útulkov pre zvieratá, kostolov, škôl a školských zariadení, športových zariadení, autobusovej a železničnej stanice. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia bude vykonávať počas sviatkov Mestská polícia na území celého mesta. Ďalej Mestská polícia Levice chce upozorniť občanov, aby si dávali pozor nielen na svoju bezpečnosť, ale aj bezpečnosť svojho okolia pri používaní zábavnej pyrotechniky. Všetci chceme, aby sme do Nového roka  vykročili v zdraví a bez zbytočných úrazov.

 

Bc. Beáta Töröková, príslušník MsP Levice pre preventívno – výchovnú činnosť

Podobné články

Sviatok všetkých svätých

Blíži sa Sviatok všetkých svätých, kedy sa vo väčšej miere navštevujú cintoríny, ľudia si zapálením sviečky chcú uctiť pamiatku svojich zosnulých a venovať im tichú spomienku.

Čítať viac »