Mestská polícia Levice

logo levice

Obmedzenie používania zábavnej pyrotechniky

Silvester sa každoročne stáva dňom osláv príchodu Nového roka. Tradíciou je jeho vítanie ohňostrojmi a zábavnou pyrotechnikou. Mestská polícia Levice touto cestou upozorňuje, že v meste Levice a jeho mestských častiach je nutné rešpektovať Všeobecne záväzné nariadenie č. 141 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Levice. Dôležité je vedieť, že zábavnú pyrotechniku je povolené používať len v čase od 31.12. od 18:00 hodiny do  01.01. do 02:00 hodiny. Zakázané je používať zábavnú pyrotechniku a pyrotechnické výrobky vo vzdialenosti 200 m od nemocníc a zdravotníckych zariadení, domovov dôchodcov, útulkov pre zvieratá, kostolov, škôl a školských zariadení, športových zariadení, autobusovej a železničnej stanice. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia bude vykonávať počas sviatkov Mestská polícia na území celého mesta. Ďalej Mestská polícia Levice chce upozorniť občanov, aby si dávali pozor nielen na svoju bezpečnosť, ale aj bezpečnosť svojho okolia pri používaní zábavnej pyrotechniky. Všetci chceme, aby sme do Nového roka  vykročili v zdraví a bez zbytočných úrazov.

 

Bc. Beáta Töröková, príslušník MsP Levice pre preventívno – výchovnú činnosť

Podobné články

Oslava Svetového dňa vody

Dňa 22.03.2023 sa Mestská polícia v Leviciach zúčastnila na oslave Svetového dňa vody v areáli ZsVS, organizované Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. v Leviciach. Mestskí policajti priblížili činnosť  ich

Čítať viac »