Mestská polícia Levice

logo levice

Aj ohľaduplnosť je riešením

Mládežnícka ul. (820x615)V poslednom období často rezonuje v našom meste problém s premávkou na Mládežníckej ulici. Obyvatelia Mládežníckej ulice sa sťažujú na problémy s parkovaním na tejto ulici. Problémy sa objavili od obdobia, keď bola na tejto ulici zriadená jazyková škola, ktorej majitelia síce vytvorili pre svojich klientov parkovacie miesta, tie však ani zďaleka nepostačujú na uspokojenie potrieb klientov tejto prevádzky. Mesto Levice preto prikročilo k riešeniu problému zmenou dopravného značenia, a to umiestnením dopravných značiek B34 Zákaz zastavenia a B33 Zákaz státia, ale ani to nepomohlo situáciu upokojiť. Majitelia domov v okolí tejto prevádzky majú často krát dôvod byť nespokojný, nakoľko klienti, alebo rodičia klientov jazykovej školy, často parkujú pred ich domami a tým zabraňujú vjazdu a výjazdu vozidiel ku svojim domom. Mestská polícia sa snaží situáciu riešiť zvýšenými kontrolami a ukladaním pokút za porušovanie zákazu vyplývajúceho z dopravného značenia. Na druhej strane nemožno opomenúť aj snahu prevádzkovateľa, ktorý sa snaží rôznymi oznamami upozorniť svojich klientov, aby neparkovali pred ostatnými domami na tejto ulici. Je preto zrejmé, že snahu problém riešiť majú všetky zainteresované strany. Možno by k riešeniu problému pomohlo, keby prevádzkovateľ jazykovej školy dokázal vytvoriť dostatok parkovacích miest napríklad v areáli prevádzky. V takýchto situáciách je ale najdôležitejšia určitá miera ohľaduplnosti a tolerancie, či už zo strany majiteľov nehnuteľností na uvedenej ulici, ale aj zo strany vodičov, klientov menovanej prevádzky. Nakoľko ide o problém, ktorý je stále v štádiu riešenia, chcem touto cestou upozorniť všetkých vodičov, klientov tejto prevádzky na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky na Mládežníckej ulici.

 

 

 

Bc. Adámik Miloš, referent preventívno výchovných činností

Podobné články

Prevencia na školách

Čas letných prázdnin sa skončil. Začína nový školský rok pre deti a mládež, v ktorom sa znovu naučia mnoho nových vecí a naberú veľa skúseností. Tieto skúsenosti budú

Čítať viac »

Letné prázdniny začínajú.

Letné prázdniny sú u detí jedným z najočakávanejších období roka. Pekné počasie, vylúčenie školských povinností, chýbajúci dozor rodičov predpokladajú dva mesiace bezstarostného striedania leňošenia a

Čítať viac »

Nezabudni na mňa v aute !

Na Slovensku sa stalo viacero prípadov, kedy v rozpálených vozidlách rodičia nechali svoje deti. Interiér  vozidla v horúcich dňoch a na rozpálenom slnku sa môže

Čítať viac »