Nové Parkovisko na sídlisku Rybníky 5!
17. júna 2019 – 7:53 | Bez komentárov

Ako ste už určite mnohý postrehli Mesto Levice dňa 4.6.2019 otvorilo nové záchytné parkovisku na sídlisku Rybníky 5 s kapacitou 182 parkovacích miest. Mesto Levice pristúpilo k tomuto dôležitému kroku na základe zistenia, že kapacita parkovacích miest …

Čítaj ďalej »
Aktuality

Oznamy, upozornenia

Z činnosti MsP

Úvod » Aktuality

Čerství absolventi!

Odoslal na 27. mája 2014 – 9:39Bez komentárov

spravaj_sa_normalne_28Aj v tomto školskom roku 2013/2014 pribudlo v projekte „Správaj sa normálne“ až 162 nových absolventov. Ide o žiakov štvrtých ročníkov zo Základnej školy, Ul. sv. Michala 42, Levice, Základnej školy, Pri Podlužianke 6, Levice a Základnej školy, Saratovská ul. 43, Levice. Títo žiaci absolvovali projekt, ktorý sa už dlhé roky teší pozitívnym ohlasom detí, pedagógov aj rodičov. Projekt obsahuje 10 tém o polícii, jej činnosti a mieste v spoločnosti. Zaoberá sa problematikou krádeží, pravidlami v cestnej premávke, hromadnej doprave, zábavnej pyrotechniky, vandalizmu, alkoholizmu, hazardných hier, bezpečným internetom, drogovou problematikou, násilím, rasizmom a diskrimináciou. Cieľom projektu je popularizácia práce policajtov a zvýšenie dôvery polície v očiach verejnosti. Dôležitým aspektom získavania dôvery je spolupráca polície s deťmi. Veď práve 10-11-ročné deti si formujú svoj pohľad na svet, sú ľahko ovplyvniteľné a neuvážene môžu vyparatiť niečo, čo sa s nimi bude viezť celý život. Prostredníctvom projektu sa snažíme zabrániť stúpajúcemu trendu kriminality, násilnej trestnej činnosti, drogovej závislosti, alkoholizmu a iným nežiadúcim sociálno – patologickým javom spoločnosti. Deti sa prijateľnou formou učia nájsť spôsob, ako sa vyhnúť riziku a nestať sa obeťou trestného činu či iného nepremysleného, aj vlastného konania. Pevne verím, že žiaci si z tohto projektu odnesú veľa nových pozitívnych poznatkov, ktoré budú vedieť v budúcnosti využiť v reálnom živote.

 

Bc.Adámik Miloš, kriminálna prevencia MsP Levice

Komentáre sú uzavreté