Kontrola dodržiavania opatrení ÚVZ SR
17. apríla 2020 – 12:30 | Komentáre vypnuté na Kontrola dodržiavania opatrení ÚVZ SR

Vážení občania!
V súvislosti s pretrvávajúcimi opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, vyhlásenými z dôvodu vírusového ochorenia COVID-19, Mestská polícia v Leviciach chce aj týmto vyzvať občanov k dodržiavaniu opatrení, ktoré sú dôležité na zamedzenie šírenia tohto ochorenia.

Čítaj ďalej »
Aktuality

Oznamy, upozornenia

Z činnosti MsP

Úvod » Aktuality

Školská zóna

Odoslal na 6. novembra 2013 – 9:02Bez komentárov

deti-skolaci

Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti našich ratolestí bola na niektorých miestach v meste Levice vytvorená „školská zóna“, označená dopravnou značkou IP 26a (začiatok školskej zóny) a IP 26b (koniec školskej zóny). Konkrétne sa jedná o Saratovskú ul., Ul. J. Jesenského a Ul. F. Hečku.

V § 59, zákona č. 8/2009 Z.z. O cestnej premávke sa uvádza :

(1) V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne chodci smú používať cestu v celej jej šírke, pričom sa na nich nevzťahuje § 52. Hry detí na ceste sú dovolené len v obytnej zóne.

(3) V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac 20 km/h. Pritom je povinný dbať na zvýšenú ohľaduplnosť voči chodcom, ktorých nesmie ohroziť. Ak je to nevyhnutné, vodič je povinný zastaviť vozidlo. V obytnej zóne a pešej zóne je státie vozidiel zakázané, ak dopravnou značkou nie je určené inak. V školskej zóne možno stáť, ak tým nie je obmedzený pohyb chodcov.

(4) V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne chodci sú povinní umožniť vozidlám jazdu. To platí aj pre deti, ktoré sa hrajú v obytnej zóne.

(5) Ak v tejto hlave nie je ustanovené inak, platia pre premávku v obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne ostatné ustanovenia tohto zákona.

Touto cestou mestská polícia v Leviciach upozorňuje vodičov motorových vozidiel, ale aj ostatných účastníkov cestnej premávky, aby dodržiavali pravidlá cestnej premávky v uvedených školských zónach a venovali zvýšenú pozornosť  zmenám v dopravnom značení. Iba spoločným úsilím môžeme školákom dopriať pocit bezpečia cestou do školy  a tiež bezpečný návrat domov.

IP26a
IP26b

Školská zóna
IP 26a

Koniec školskej zóny
IP 26b

 

Bc. Adámik Miloš, referent preventívno výchovných činností MsP Levice

 

Komentáre sú uzavreté