Mestská polícia Levice

logo levice

Parkovanie vozidiel na parkovacích miestach pre osoby so zdravotným postihnutím

IP 16Parkovací preukaz označuje vozidlo, ktoré prepravuje ťažko zdravotne postihnutú osobu alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu. Parkovacie miesta pre vozidlá prepravujúce osoby ZŤP slúžia výhradne na parkovanie vozidiel prevážajúcich takéto osoby.

V okolí nákupných centier ako sú Tesco, Hypernova, City Park či Billa, Kaufland, Lidl sú tieto parkovacie boxy umiestnené zväčša bezprostredne pri vchode do marketov. Na parkoviskách v centre mesta Levice, v jeho širšom okolí, na sídliskách, v obytných štvrtiach v rámci parkovacích plôch mesto vyčlenilo taktiež parkovacie miesta s vyhradeným státím pre vozidlá prevážajúce osoby ZŤP. Nie raz sa hliadky Mestskej polície v Leviciach stretli s tým, že takéto parkovacie miesto bolo obsadené nezákonným spôsobom, t.j. vozidlom, ktoré nebolo opatrené parkovacím E 15preukazom pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím. Bolo to nielen vlastným zistením príslušníkov MsP v Leviciach, často boli na stálu službu mestskej polície hlásené zneužívania parkovacích boxov pre osoby ZŤP. Neoprávneným parkovaním iného vozidla v parkovacom mieste označenom dopravnou značkou IP 16  s dodatkovou tabuľkou E 15 riskuje ľahkomyselný vodič obdržanie sankcie až do výšky 150 eur.

Na základe opakovaných prípadov preukazovania sa neplatným osobitným označením vozidla ZŤP chceme upozorniť ich držiteľov, aby vo vlastnom záujme neodkladne požiadali príslušný úrad práce o vydanie nového parkovacieho preukazu.                  Od 1. januára 2013 platia totiž na Slovensku len parkovacie preukazy vydávané od roku 2009. Všetky ostatné strácajú platnosť s výnimkou tých, ktoré boli vydané v zahraničí. Opomenutím tejto výmeny a zaparkovaním vozidla na mieste vyhradenom pre osoby ZŤP sa vodič vozidla vystavuje riziku uloženia pokuty od 60 eur do 150 eur.

Parkovací preukaz

Parkovací preukaz vydáva úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zdravotne ťažko postihnutým osobám na základe podanej písomnej žiadosti. Preukaz slúži týmto osobám na parkovanie motorového vozidla na parkovacích miestach vyhradených pre osoby zdravotne ťažko postihnuté. Doba platnosti parkovacieho preukazu je neobmedzená, ak fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím nezanikne nárok na parkovací preukaz.

parkovací preukaz vzor

Parkovací preukaz je nutné umiestniť v prednej časti vozidla tak, aby predná časť parkovacieho preukazu bola jasne viditeľná na účel kontroly. Parkovací preukaz sa smie na vozidle používať iba v súvislosti s prepravou osoby, ktorá je jeho držiteľom. Ak sa vozidlo nepoužíva práve na tento účel, vodič je povinný parkovací preukaz z vozidla odstrániť.

Vodič vozidla s parkovacím preukazom smie stáť na mieste vyhradenom pre vozidlá prepravujúce osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a nemusí na nevyhnutne potrebný čas dodržiavať zákaz státia. V nevyhnutných prípadoch môže vodič takéhoto vozidla vchádzať aj tam, kde je dopravnou značkou vjazd povolený len vymedzenému okruhu vozidiel a do pešej zóny, pričom však nesmie byť ohrozená bezpečnosť cestnej premávky.

 

Iveta Kamenská, Bc. Arpád Polyák hliadka mestskej polície

 

 

 

 

 

Podobné články

Prevencia na školách

Čas letných prázdnin sa skončil. Začína nový školský rok pre deti a mládež, v ktorom sa znovu naučia mnoho nových vecí a naberú veľa skúseností. Tieto skúsenosti budú

Čítať viac »

Letné prázdniny začínajú.

Letné prázdniny sú u detí jedným z najočakávanejších období roka. Pekné počasie, vylúčenie školských povinností, chýbajúci dozor rodičov predpokladajú dva mesiace bezstarostného striedania leňošenia a

Čítať viac »

Nezabudni na mňa v aute !

Na Slovensku sa stalo viacero prípadov, kedy v rozpálených vozidlách rodičia nechali svoje deti. Interiér  vozidla v horúcich dňoch a na rozpálenom slnku sa môže

Čítať viac »