Úvod » Pracoviská

Pracoviská

IMG_5205

Mgr. Ján Marcinek

náčelník MsP

 
nacelnik@msplevice.sk
 
IMG_5046

Zdenko Lauroško

zástupca náčelníka

 
zast.nacelnika@msplevice.sk
 
IMG_5344

Miroslav Kúdela

príslušník MsP pre MTZ a automobilovú techniku

 
veduci.rmtz@msplevice.sk
 
IMG_4957

Bc. Róbert Adámik

príslušník MsP pre zabezpečenie výkonu služby

 
veduci.rvs@msplevice.sk
 
IMG_4939

Bc. František Sebelédy

príslušník MsP pre kamerové a zabezpečovacie systémy

 
 veduci.rzs@msplevice.sk
 
IMG_5066

Bc. Miloš Adámik

príslušník MsP pre preventívno-výchovnú činnosť

 
referent.prevencia@msplevice.sk
 
IMG_5022

Alexander Roštáš

príslušník MsP pre objasňovanie priestupkov

 
referent.priestupky@msplevice.sk
 
IMG_5139

Milota Hajková

zamestnanec administratívno-ekonomických činností

 
administrativa@msplevice.sk